Het proces van geestelijke zuivering

HET PROCES VAN GEESTELIJKE ZUIVERING

"En de ziel en haar vervolmaking! Zo openbaart Hij aan haar, haar weg van kwaad en
haar weg van goed. Degene die het laat groeien, is zeker succesvol, en degene die
het begraaft, faalt zeker." (Koran 91:7-10)
 
Ons spiritueel leven bestaat uit een constante inspanning om de oorspronkelijke,
latente drang naar onderwerping van de ziel te zuiveren van verontreiniging, die
ontstaat door de neiging naar het slechte. Dit is geen weg die met rozen is bezaaid.
Zoals alle echte prestaties is het omringd door moeilijkheden. Zoals alle echte
gemakken moet het worden verdiend door ongemakken. Al de verschillende aspecten van
het leven moeten worden geharmoniseerd; elk van onze vermogens dient getraind te
worden om deze harmonisatie te bereiken. Het is "een opwaartse weg", zoals de Koran
zou hebben gesteld, maar het is de enige weg.
 
Dit is een moeilijk pad, maar de onuitputtelijke bijstand van Goddelijke
hulpvaardigheid belooft ons niet alleen, maar verzekert ons van het bereiken van ons
doel. Zijn hulp komt ten eerste in de vorm van geopenbaarde wetten voor algemene
leiding in de verschillende aspecten van ons individueel en sociaal leven. Deze
openbaringen worden vergezeld van voorbeelden van degenen, die deze ontvingen, en
die speciaal door God's Heilige Geest zijn gereinigd om aan dit doel te voldoen. In
het Arabisch worden deze personen nabi genoemd, en ze verschenen in alle tijdperken
en onder alle volkeren. We dienen hen openhartig respect te tonen, zonder
onderscheid tussen hen te maken, waardoor onze geest zal worden geopend voor de
universaliteit van het Geestelijk Licht in de grote wereld - een tree naar het
kosmisch bewustzijn.
 
(Maulana Aftab-ud-Din Ahmad, in een speech tijdens een Wereldcongres van godsdiensten)
Uit: Spiritual Note