Disclaimer

Stichting Ahmadiyya Isha‘at-i-Islam (Lahore) stelt via deze website (www.moslim.org) informatie beschikbaar over de islam en haar aktiviteiten. De stichting besteedt haar uiterste zorg om de website-bezoeker voortdurend te voorzien van aktuele, juiste en volledige informatie. Indien er echter onjuistheden voorkomen is de stichting niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede door een technische storing.

Ook geeft de stichting geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt zij met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijk- heid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Stichting Ahmadiyya Isha‘at-i-Islam (Lahore).

Sympathisanten die zich registreren via deze site zijn bekend met de voorwaarden van de stichting.