Privacyverklaring

Stichting Ahmadiyya Isha‘at-i-Islam (Lahore) - afgekort SAii - vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar geregistreerde relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Wij willen daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid.

 

Beheer en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is bij wie ze horen. U moet daarbij niet alleen denken aan naam- en adresgegevens, maar ook aan bijvoorbeeld uw voorkeuren. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de dienstverlening die wij met u als relatie aangaan.

1. Bent u een downloader dan leggen wij deze gegevens vast om u toegang te verlenen tot de betreffende onderdelen en communiceren met u zoals u dat zelf heeft aangegeven.

2. Bent u een donateur dan leggen wij deze gegevens vast om u toegang te geven tot de betreffende onderdelen en communiceren met u zoals u dat zelf heeft aangegeven. U draagt zelf de zorg over de financiële afwikkeling zoals u dat vermeld heeft.

3. Bent u een sympathisant dan leggen wij deze gegevens vast om u toegang te geven tot de betreffende onderdelen en communiceren met u zoals u dat zelf heeft aangegeven. U draagt zelf de zorg over de financiële afwikkeling zoals u dat vermeld heeft. Daarnaast hebt u extra informatie verstrekt waarmee de stichting rekening kan houden bij het ontplooien van haar specifieke activiteiten.

4. Bent u een cursist dan leggen wij deze gegevens vast om u toegang te geven tot de betreffende onderdelen m.b.t. de te volgen cursus en communiceren met u zoals u dat zelf heeft aangegeven.

Deze gegevens worden opgenomen in de elektronische administratie. Bepaalde gegevens geven ons meer inzicht in uw interesses en worden gebruikt om de informatie beter op uw behoefte af te stemmen.
Indien u geen prijs (meer) stelt op informatie over diensten en producten, dan kunt u dit aangeven indien u ingelogd bent in Mijn SAii.

Indien er daartoe aanleiding is willen wij u vanzelfsprekend ook op een snelle en efficiënte wijze informeren over onze dienstverlening c.q. activiteiten en/of wijzigingen daarin.

 

Uw persoonsgegevens en uw rechten

U hebt het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij SAii, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze kunt u opsturen naar onderstaand postadres.

Mochten de persoonsgegevens naar uw mening niet juist zijn, dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. Indien u gebruik maakt van ‘Mijn SAii’ kunt u daar uw belang- rijkste gegevens inzien en zelf wijzigen.

 

Geen verstrekking van gegevens aan derden voor commerciële doeleinden

We zullen onder geen beding uw gegevens beschikbaar stellen aan derden of worden verkocht. Dat betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Indien u via een hyperlink op een andere website komt adviseren wij u om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze website-aanbieder met uw persoonsgegevens omgaat. We kunnen bij wet verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens worden gesteld.

 

Statistische gegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze bezoekers op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus geen persoonsgegevens maar algemene gegevens die worden vastgelegd. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft door bijvoorbeeld u aan te melden voor ‘Mijn SAii’ of voor het aanvragen van informatie.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze diensten via internet gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van onze site voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van onze website bezoeken.
Beveiliging van gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

 

Privacybeleid van derden

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere, niet bij SAii behorende, websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze stellen aan SAii via info@moslim.org.

 

Wijzigingen

SAii behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Op www.moslim.org vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van SAii.
 

Augustus 2010

© Stichting Ahmadiyya Isha‘at-i-Islam (Lahore)
Postbus 73857
2507 AJ Den Haag