Vr 7

Ja. Omdat onderwezen wordt dat, zoals het universum om ons heen gehoorzaamt aan de wetten die God daarvoor heeft vastgelegd, de mens zich ook moet onderwerpen aan de leiding die de Almachtige heeft geopenbaard middels Zijn Profeet. Het onderwijst dat islam oftewel ‘onderwerping aan God’ een waarmerk is van de fysieke wereld en van de menselijke aard. Elk kind is bij geboorte een ‘moslim’ in die zin dat hij (of zij) zich volgens de ware menselijke aard gedraagt.