Vr 8

De oorspronkelijke leren die aan diverse volkeren werden gebracht door de profeten die onder hen verschenen, gingen geleidelijk aan verloren, werden veranderd en verdoezeld. Toen zond God de Heilige Profeet om:

a. deze originele principes opnieuw in te stellen,

b. andere waarheden te prediken die nog niet eerder gepredikt waren, maar die noodzakelijk waren nu de mensheid zich had ontwikkeld,

c. het beste van iedere godsdienst in één geloof te bundelen. 

Dus de heilige profeet Mohammed verscheen als de Laatste Profeet om de hele wereld één, perfecte en eeuwigdurende, godsdienst te geven – de islam.