Eerbetoon aan Abraham

EERBETOON AAN ABRAHAM

De jaarlijkse rituelen van de Islamitische bedevaart in Mekka zullen dit jaar oktober van start gaan.

Eén uniek aspect van de bedevaartrituelen is dat er in deze belangrijke vorm van
aanbidding geen enkele gedenkwaardige gebeurtenis, die betrekking heeft op het leven
van de Profeet Mohammed (vzmh) in de Hadjrituelen is opgenomen. De meeste rituelen
hebben betrekking op de Profeet Abraham, aartsvader van de Joden, Christenen,
Moslims, en volgens sommige schrijvers ook van de Hindoes.

Het offeren van een dier is een eerbetoon aan de opofferingsgeest die de profeet
Abraham toonde, toen hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren in gehoorzaamheid
aan het Goddelijk bevel.

De rondgangen om de Ka`bah zijn als eerbetoon aan Abraham en Ismaël voor het
herbouwen van de Ka`bah.

De Sa`y, het heen en weer rennen tussen de twee heuveltjes van Safa en Marwah, is
een eerbetoon aan het geduld en de vastberadenheid die vrouwe Hagar, de moeder van
Ismaël, toonde.

Het gooien van de steentjes naar de drie pilaren, Satan symboliserende, is een
eerbetoon aan het verzet dat Abraham bood aan de pogingen van Satan om hem af te
brengen zijn zoon te offeren, toen hij hem naar de plaats van offer bracht.

En ook wanneer wij aan het einde van ieder gebed de daroed (aanroepen van Allah's
zegeningen) opzeggen ten gunste van de Stichter van de Islam, de heilige profeet
Mohammed, zeggen wij ook met dezelfde geestdrift en ijver de daroed op voor de
profeet Abraham.

Uit: Spiritual Note