Houding tegenover andere godsdiensten

HOUDING TEGENOVER ANDERE GODSDIENSTEN

De eerste woorden in de Koran, het Boek van de Islam, tonen de zeer edele visie die
een moslim dient te koesteren tegenover andere godsdiensten. Vele godsdiensten
claimen Goddelijke openbaring uitsluitend voor zichzelf en menen dat andersdenkenden
daar geen recht op hebben. Deze visie heeft heel wat minachting en haat
teweeggebracht tussen naties, en heeft veel afscheiding veroorzaakt tussen de
diverse leden van God's familie, resulterende in oorlogen en gevechten, die alle
nobele en hoge waarden in de mensheid vernietigden.

De Islam maakt korte metten met deze visie. Het leert dat iedere natie werd gezegend
met een Leraar van God. De Goddelijke oorsprong van elke religie wordt erkend. "Alle
lof komt Allah toe, Die de Schepper, Onderhouder en Koesteraar is van (alle rassen
van) de mensheid", aldus de openingswoorden van de Koran.

Is werelds onderhoud niet beschikbaar voor ieder mens, wit of zwart? Waarom is
spiritueel onderhoud dan niet voor een ieder? Zoals de verscheidene fysieke
componenten van de natuur zijn geschapen om alle naties van de wereld gelijkwaardig
van dienst te zijn, is een gelijkwaardige spirituele koestering van de ziel ook
noodzakelijk. Daarom verklaarde God in de Koran dat al de Profeten van de diverse
naties van de wereld van God kwamen, en spiritueel licht brachten vanuit een en
dezelfde Bron.

Nee, de Islam claimde geen nieuwe positie voor zichzelf als religie. Het kwam om die
oude godsdienst te vervolmaken, die geleidelijk aan werd geopenbaard aan het
gezegend ras van de Profeten, vanaf Adam tot Jezus. Zoals de Koran vermeldt:

"Zeg: Wij geloven in Allah en in wat aan ons geopenbaard is, en in wat geopenbaard
werd aan Abraham en Ismael en Isaak en Jakob en de stammen, en in dat wat werd
gegeven aan Mozes en Jezus, en in dat wat door hun Heer werd gegeven aan de
profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen wie ook van hen en aan Hem (Allah)
onderwerpen wij ons."

Dit vers maakt de moslim niet slechts een volgeling van de Profeet Mohammed (vzmh),
maar bezielt hem met een geest van trouw en eerbied voor Mozes, Jezus en alle andere
Profeten die op de wereld verschenen. De Koran is zonder twijfel het heilige Boek
van de moslim, maar de heilige geschriften van andere naties zijn ook zijn
gemeenschappelijk eigendom.

Bron: Islam to East and West
Khwaja Kamal-ud-Din