Islam tegen discriminatie

Islam tegen elke vorm van discriminatie


De Verenigde Naties herdenken elk jaar op 21 maart de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscrinimatie. Op deze dag, in 1960, opende de politie in Sharpeville het vuur op vredige demonstraten tegen de apartheid in Zuid-Afrika, waarbij 69 mensen werden gedood. Bij het uitroepen van deze Dag in 1966 werd de internationale gemeenschap opgeroepen om de inspanningen, om alle vormen van rassendiscriminatie uit te bannen, te verdubbelen.

De Islam is tegen elke vorm van discriminatie. Tolerantie van andere godsdiensten, gelijkheid van rassen, gelijkwaardigheid van man en vrouw, etc. zijn basiszaken die de Islam reeds meer dan 1400 jaar onderwijst. Hieronder enkele voorbeelden.

Respect voor andere godsdiensten

"Degenen die geloven, en degenen die Joden zijn, en de Christenen, en de Sabiërs, wie er ook gelooft in Allah en de Laatste Dag en die goeddoet, zij krijgen waarlijk hun beloning bij hun Heer, en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren." (Koran 2:62)

Gelijkheid van rassen

"Een arabier is niet beter dan een niet-arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft." (Afscheidsrede van de Profeet Mohammed, vzmh)

Gelijkwaardigheid man en vrouw

De mannen en de vrouwen die goed leven, hebben allemaal recht op dezelfde beloning:

"Voor de mannen die zich onderwerpen en de vrouwen die zich onderwerpen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarheidlievende mannen en de waarheidlievende vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de nederige mannen en de nederige vrouwen, en de liefdadige mannen en de liefdadige vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de mannen die hun kuisheid bewaren en de vrouwen die bewaren, en de mannen die Allah regelmatig gedenken en de vrouwen die gedenken waarlijk heeft Allah voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning." (Koran 33:35)

Je naasten niet voortrekken boven anderen

"O jullie die geloven, wees oprecht voor Allah, getuig op rechtvaardige wijze; en laat de haat voor een volk jullie niet aansporen onbillijk te handelen. Wees rechtvaardig; dat staat nader tot de vervulling van jullie plicht." (Koran 5:8)

"Wanneer jullie spreken, wees rechtvaardig, zelfs als het (tegen) een familielid zou zijn." (Koran 6:152)

Uit: Spiritual Note, IVISEP