Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

Lahore Ahmadiyya Beweging

De Lahore Ahmadiyya Beweging voor het propageren van de Islam, Ahmadiyya Anjuman Isha’at-i-Islam Lahore (Urdu: أحمدية أنجومان اشاعات الاسلام), ook bekend als de Lahore-groep (niet te verwarren met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, ofwel de Qadiani- of Rabwah-groep), werd gevormd als gevolg van ideologische verschillen binnen de Ahmadiyya Beweging, na het overlijden van de toenmalige leider Maulana Hakim Nur-ud-Din in 1914.

Geschiedenis

De Splitsing
Het geschil dat tot splitsing leidde was gebaseerd op verschillende interpretaties van een duidelijke Koranvers [t.w.: 33:40] die betrekking heeft op de beëindiging van het profeetschap.
De Ahmadiyya Anjuman Isha’at-i-Islam wordt geleid door een president/Amier.

De Lahore Ahmadiyya Beweging gelooft dat Mirza Ghulam Ahmad de Mujaddid (hervormer) van de 14e eeuw Hidjra is en niet een werkelijke profeet. Ze zeggen dat hij het gebruik van de termen "Nabi" en "Rasoel" metaforisch bedoeld heeft, als ze naar hemzelf verwijzen. Leden van deze beweging worden in de omgang vaak Lahori Ahmadis genoemd.

Veel moslims beschouwen leden van de Lahore Ahmadiyya Beweging niet als moslims en anderen gooien hen onterecht op één hoop met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en verwijzen naar hen met de term "Qadiani" en naar hun geloof met de term "Qadianisme", een term die door Ahmadi-moslims zelf verworpen wordt omdat het minachtend en vernederend is. Leden van de Lahore Ahmadiyya Beweging verwijzen echter graag naar zichzelf als Lahori Ahmadi moslims en zien zich volledig gescheiden van Qadiani Ahmadis.

Aangezien de visie van de Lahore Ahmadiyya Beweging aangaande de status van Mirza Ghulam Ahmad en de opvatting over het eindprofeetschap van Mohammed (vzmh) dichter bij de traditionele islamitische gedachte is, heeft de literatuur dat gepubliceerd is door de Lahore Ahmadiyya Beweging grotere acceptatie gevonden onder de moslim Intelligentsia en een aantal orthodoxe Islamitische geleerden beschouwen de Lahore Ahmadiyya terecht als moslims.

Europa

Groot-Brittannië
In 1913 werd een missiepost gevestigd in Woking (vlakbij Londen) en de Shah Jahan Moskee werd tot in de jaren 1960 beheerd door de Lahore Ahmadiyya Beweging.
De Koran werd vertaald in het Engels door Maulana Muhammad Ali en van een commentaar voorzien.

Duitsland
De Berlijnse moskee (Die Moschee) werd gebouwd in 1924-1928.
De Koran werd in het Duits vertaald door Maulana Sadr-ud-Din in 1939. In 2006 is ook de Engelse uitgave van Maulana Muhammad Ali, inclusief commentaar, in het Duits vertaald.

Nederland
In Nederland heeft de Lahore Ahmadiyya Beweging afdelingen in o.a. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

Andere landen
Ook buiten Europa heeft de Lahore Ahmadiyya Beweging afdelingen, zoals in Indonesië, Suriname, Guyana, Trinidad, de Verenigde Staten, Canada, Zuid Afrika, Fiji Eilanden, Australië, Nieuw Zeeland, Filipijnen, India, Kashmir, etc.

De positie van de Lahore Ahmadiyya Beweging
Het belangrijkste verschil in overtuiging dat tot de vorming van de Lahore Ahmadiyya Beweging heeft geleid als een afzonderlijke en aparte groep ten opzichte van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is dat de Lahore Ahmadiyya gelooft dat Mohammed de laatste der profeten is, en dat er na hem geen profeet kan verschijnen, noch oude, zoals Jezus, en ook geen nieuwe. De Lahore Ahmadiyya gelooft dat naar Mirza Ghulam Ahmad slechts verwezen wordt als profeet in metaforische zin (zoals ook andere moslimheiligen ook zijn aangeduid), en niet in de werkelijke en formele betekenis van het woord zoals gebruikt in de islamitische terminologie. In tegenstelling hiermee beschouwt de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Mohammed als de laatste wetgevende profeet en dat er nieuwe niet-wetgevende profeten kunnen komen na hem. Ze gelooft dat Mirza Ghulam Ahmad een profeet is (met alle kenmerken van een profeet als Jezus).