Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

Belang van kennis

HET BELANG VAN KENNIS

"Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk? Slechts mensen met
verstand nemen zich in acht." (Koran, 39:9)

"Hij is het Die het Boek aan jou heeft geopenbaard; sommige van zijn verzen zijn
eenduidig - zij vormen de basis van het Boek - en andere zijn allegorisch. En
degenen in wier harten verdorvenheid huist volgen het deel dat allegorisch is, en
proberen te misleiden, en proberen om er (hun eigen) interpretatie aan te geven. En
niemand kent er de interpretatie van behalve Allah, en degenen met een
diepgewortelde kennis. Zij zeggen: Wij geloven erin, het komt allemaal van onze
Heer. En niemand neemt het in acht, behalve mensen met verstand." (Koran, 3:7)

Enkele gezegden van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh) over kennis:

"Zoek kennis van de wieg tot het graf."

"Met kennis stijgt men op naar de hoogten van goedheid en een nobele positie, naar
die van de vorsten in deze wereld, en het leidt naar de perfectie van geluk in de
volgende wereld."

"Buitensporige kennis is beter dan buitensporig gebed ... Het is beter om gedurende
een uur in de nacht kennis te onderwijzen, dan om de gehele nacht te bidden."

"Een geleerd persoon geeft meer tegenstand aan de duivel dan duizend onopgeleide
vereerders."

"Wie zijn de geleerden? Degene die in praktijk brengen wat ze weten."

"Kennis, waaruit geen voordeel wordt verkregen, is als een schat waaruit geen
liefdadigheid wordt gegeven op de weg van de Heer."

Het belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners
die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u
geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis te verkrijgen. Deze twee zijn
niet helemaal hetzelfde. Leer over de natuur, en belangrijker nog - leer over uw
medemens. Geen enkele kennis is ooit verspild. Vergaar daarom kennis; het stelt de
bezitter ervan in staat om het goede van het slechte te onderscheiden; het verlicht
het pad naar de hemel; het is onze vriend in de woestijn; onze metgezel in
eenzaamheid; het leidt ons naar vreugde; het steunt ons in ellende; het is een
sieraad onder vrienden, en een pantser tegen vijanden. (Prof. N. Stephen, in het
boek Muhammad and Learning)

Uit: Spiritual Note, Ivisep