Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

Dagelijkse Koranstudie

DAGELIJKSE KORANSTUDIE TIJDENS RAMADAN

 

Inleiding: Wat betekent Dars (onderwijs) van de Koran

Dag 1 - Het Vasten

Dag 2 - Vasten in godsdiensten vóór de islam

Dag 3 - Doel van het vasten

Dag 4 - Vasten in de islam - Goede eigenschappen kweken

Dag 5 - Vasten in de islam - De maand Ramadan

Dag 6 - Vasten in de islam - Slot

Dag 7 - Universele reikwijdte van soera Fatiha (1e hoofdstuk van de Koran)

Dag 8 - Universele reikwijdte van soera Fatiha – “Weldadig” en “Genadevol”

Dag 9 - Universele reikwijdte van soera Fatiha – “Meester van de dag der vergelding”

Dag 10 - Rechtvaardig zijn tegen iedereen (1)

Dag 11 - Rechtvaardig zijn tegen iedereen (2)

Dag 12 - Rechtvaardig zijn tegen iedereen (3)

Dag 13 - Allah's uitgebreide gunsten aan alle mensen (1)

Dag 14 - Allah's uitgebreide gunsten aan alle mensen (2)

Dag 15 - Allah's uitgebreide gunsten aan alle mensen (3)

Dag 16 - Allah is de enige en laatste Rechter over wie op het rechte pas is en wie niet (1)

Dag 17 - Allah is de enige en laatste Rechter over wie op het rechte pas is en wie niet (2)

Dag 18 - De Profeet heeft alleen de plicht de boodschap over te brengen

Dag 19 - Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen daden

Dag 20 - Vergiffenis van zonden door Allah (1)

Dag 21 - Vergiffenis van zonden door Allah (2)

Dag 22 - Kunnen niet-moslims hun godsdienst tot moslims prediken? (1)

Dag 23 - Kunnen niet-moslims hun godsdienst tot moslims prediken? (2)

Dag 24 - Zelfbehoud is een plicht

Dag 25 - Djihad (1)

Dag 26 - Djihad (2)

Dag 27 - Lailat-oel-Qagr (De Nacht van grootsheid)

Dag 28 - Spreekt de Koran over het boze oog?

Dag 29 - Discussie over een materialistische of geestelijke kijk op het leven

Dag 30 - Juiste kennis kan de mens behoeden voor verkeerd handelen en verheft hem