Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

Geen dwang in religie

 GEEN DWANG IN DE RELIGIE

"Er bestaat geen dwang in religie - de juiste weg is waarlijk duidelijk te onderscheiden van dwaling. Dus wie geen geloof hecht aan de duivel en gelooft in Allah, die houdt zeker vast aan het stevigste handvat, dat nooit zal breken."
(Koran, 2:256)

De Koran verschaft leiding voor een goed leven, maar niet ten koste van de menselijke waardigheid. De keuze voor het volgen van de leiding worden aan de persoon zelf overgelaten. Men kan geen beloning verdienen door een handeling die aangezet is door dwang.

Een basisbeginsel van de koran luidt: "Er is geen dwang in de religie." Dit beginsel vinden wij terug in verschillende andere verzen van de Koran, die openlijke afwijkingen van het Rechte Pad tolereren, maar ze wel afkeuren. De mens is vrij om zijn keus te maken. De taak van de Profeet is om de boodschap over te brengen, het in zijn leven tot voorbeeld te stellen en de rest aan God over te laten.

Studie van relevante Koranverzen toont aan, dat de straf voor afvalligheid (het geloof de rug toekeren) uitgesteld wordt tot het Hiernamaals. De Koran maakt absoluut geen melding van een wereldse straf voor afvalligheid van het geloof.

"Wees gehoorzaam aan Allah en wees gehoorzaam aan de Boodschapper en wees op jullie hoede. Maar als jullie terugkeren, weet dan dat de taak van Onze Boodschapper slechts bestaat uit het duidelijk overbrengen van de boodschap." (Koran, 5:92)

Bron: Islam, vrede en tolerantie, ISBN 978-90-5268-037-8