Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

Ramadaanboodschap Amier

In naam van Allah, de Weldadige, de Genadevolle

 

Ramadaan-boodschap van het hoofd van de Lahore Ahmadiyya Beweging

 

Ramadaan 1438 AH, mei-juni 2017
 

“En wanneer Mijn dienaren u vragen stellen omtrent Mij, ben Ik waarlijk nabij.
Ik verhoor de smeekbede
van de smekeling wanneer hij Mij aanroept. Dus laten
zij aan Mijn roep gehoor geven en in Mij
geloven, opdat zij de rechte weg
bewandelen.”
-  Koran 2:186

Aangezien de maand Ramadan aangebroken is, verzoek ik alle moslims op de wereld om zijn heiligheid in acht te nemen en een maximale inspanning te verrichten om het vasten en de gebeden te onderhouden om de nabijheid tot Allah te bereiken.

Dit vers van de Heilige Koran, dat spreekt over de nabijheid van Allah tot de mens,  maak deel uit van de paragraaf die betrekking heeft op het vasten dat aan de gelovigen is voorgeschreven. Dit wijst duidelijk op de vele mogelijkheden die deze gezegende maand biedt om Zijn nabijheid te bereiken. Gelovigen zijn ervan overtuigd dat Allah hun gebeden accepteert en Hij spoort hen aan om Hem aan te roepen, naar Hem te luisteren en in Hem te geloven. Het woord 'geloof' duidt op de overtuiging in een levende God Die hoort en Die spreekt en hulp schenkt aan een ieder die Hem daarom vraagt. Deze aloude handelwijze van Hem is om mensen te ontdoen van hun kwalen. Het doel van vasten die in deze paragraaf wordt genoemd, is om de mens naar een hoger geestelijke status te verheffen, waar hij in directe verbinding met zijn Schepper staat. Deze band wordt gevormd door de voorschriften van de Heilige Koran te volgen die aan hem zijn gegeven, zoals in praktijk getoond werd door het voorbeeldige leven van de profeet Mohammed, de laatste profeet van Allah, moge vrede en zegeningen van Allah met hem zijn.

Allah, de Weldadige, heeft de mensheid een pad aangewezen die tot Zijn genade en liefde leidt. Hij heeft verschillende middelen voorgeschreven om dit pad met succes te bereiken, het rechte pad, om welke wij Allah in onze dagelijkse gebeden smeken via de Al-Fatiha. Een van de middelen die de Weldadige aan ons heeft gegeven om dit rechte pad van taqwa te vinden, is het vasten. Hij zegent ons elk jaar met de heilige maand Ramadan om daarin te vasten en ons dichter bij Hem te brengen.

De moedjaddid van het tijdperk waarin wij leven, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, werd door Allah opgedragen om een djama'at te stichten, een groep mensen bij elkaar te brengen, die als hun enige levensdoel hadden om nabijheid tot Allah te bereiken. Wij hebben het geluk om lid te zijn van deze djama'at.

Bid u alstublieft in deze gezegende maand voor de bevordering van eenheid tussen onze broeders en onze djama'ats over de hele wereld. Bid voor het succes van onze missie om de boodschap van de islam te verspreiden. En bid voor de bescherming van de moslim Oemmah. Bid voor de versterking van de banden van broederschap onder de moslims en voor hun vermogen om de waarheid van de boodschap van de Ahmadiyyat te herkennen. Maak ten volle gebruik van deze kans om nabijheid tot Allah te verkrijgen door te vasten en te bidden en besteed speciale aandacht aan het tahadj-djoed gebed. Integreer de leer van de Koran in je leven door het te lezen, te begrijpen en, als allerbelangrijkste, zijn voorschriften uit te voeren.

Mijn gebeden zullen met u zijn en ik verzoek u allen om aan mij te denken in uw gebeden. Bid u alstublieft dat Allah mij helpt om de djama'at vooruit te brengen in haar missie om de islam te verspreiden naar alle hoeken van de wereld. Bid dat Allah mij de kracht geeft die een mens nodig heeft om deze bovenmenselijke taak uit te voeren die op mijn schouders is geplaatst.


Dr. Abdul Karim Saeed
Ameer and President
Worldwide Lahore Ahmadiyya Jama‘at.

Vertaald door Reza Ghafoerkhan
Uitgave IslamLab