23-03-2024: Het proces van geestelijke zuivering

En de ziel en haar vervolmaking! Zo openbaart Hij aan haar, haar weg van kwaad en haar weg van goed. Degene die het laat groeien, is zeker succesvol, en degene die het begraaft, faalt zeker. (Koran 91:7-10) »

23-03-2024: Belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis »

23-03-2024: Geen dwang in religie

Een basisbeginsel van de Koran luidt: Er is geen dwang in de religie. Dit beginsel vinden wij terug in verschillende andere verzen van de Koran. »

23-03-2024: Doel van vasten in de Islam

»