Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

  • foto zonder omschrijving
  • foto zonder omschrijving
  • foto zonder omschrijving
  • foto zonder omschrijving

Agenda

vrijdag 26 juli 2024

13:30 u: Djoemoe'a (vrijdaggebed) »

vrijdag 02 augustus 2024

13:30 u: Djoemoe'a (vrijdaggebed) »

vrijdag 09 augustus 2024

13:30 u: Djoemoe'a (vrijdaggebed) »
  • Wat is djihad?

    In de eerste plaats bestaat er in de islam helemaal geen wettigheid voor extreme, geheime, zichzelf ‘islamitisch’ noemende groeperingen die een djihad door oorlog afkondigen. En het uitvoeren van hun zogenaamde djihad door handelingen zoals het in wilde weg plegen van gewelddadige aanvallen op de nietsvermoedende massa, en mensen ontvoeren en hen als gijzelaars vasthouden, is simpelweg onverenigbaar met de leer van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed.

18-07-2024: Het proces van geestelijke zuivering

En de ziel en haar vervolmaking! Zo openbaart Hij aan haar, haar weg van kwaad en haar weg van goed. Degene die het laat groeien, is zeker succesvol, en degene die het begraaft, faalt zeker. (Koran 91:7-10) »

18-07-2024: Kunst van karaktervorming

»

18-07-2024: Belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis »

18-07-2024: Geen dwang in religie

Een basisbeginsel van de Koran luidt: Er is geen dwang in de religie. Dit beginsel vinden wij terug in verschillende andere verzen van de Koran. »